thùng carton

túi giấy,Bao Zip Cao Cấp

sản phẩm từ giấy

thông tin liên hệ
Ms. Phương Anh
P. Kinh Doanh
01228 884 039 - 0988 076 295 - 0650 654 1044

THÙNG CARTON

Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp

TÚI GIẤY, TÚI NHỰA

Bao Zip Cao Cấp
Bao Zip Cao Cấp
Bao Zip Cao Cấp
Bao Zip Cao Cấp
Túi xốp
Túi xốp
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy

MÀNG CO

Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co
Màng co

SẢN PHẨM TỪ GIẤY

Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thùng giấy tổ ong
Thùng giấy tổ ong
Thùng giấy tổ ong
Thùng giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Ống giấy
Ống giấy