sản phẩm từ giấy

thùng carton

thông tin liên hệ
Ms. Phương Anh
P. Kinh Doanh
01228 884 039 - 0988 076 295 - 0650 654 1044

SẢN PHẨM TỪ GIẤY

Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Thùng giấy tổ ong
Thùng giấy tổ ong
Thùng giấy tổ ong
Thùng giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Pallet giấy tổ ong
Ống giấy
Ống giấy

THÙNG CARTON

Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp